Hallitus 10 / 2015 16.11.2015
KYMENLAAKSON KANSAINVÄLISTEN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN KEHITYSHANKE

Hakemusnumero 300305
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Edustroi Finland Oy
Toimintalinja 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
2.1 PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Alkamispäivämäärä 1.1.2015
Päättymispäivämäärä 31.12.2016

Hankkeen sisältö
Hankkeen toteuttaja on Edustroi Finland Oy Kouvolasta (2273294-1) yhteistyössä asiantuntijaverkoston kanssa . Hankkeen lähtökohtana on aikaisempi valmistelutyö, jota on tehty v 2013 lähtien Venäjän eri alueellisten kehitysorganisaatioiden ja elinkeinoelämän toimijoiden yhteistyönä kaupallisin tavoittein.
Toimintaa määrittää ja rajaa mm. Kymenlaakson liiton ja Tserepovets`in kaupungin välinen sopimus määrättyjen yhteistoiminta-aiheiden kehittämisestä kansainvälisenä yhteistyönä.

Näitä yhteistoiminnan aiheita ovat mm. ammatillinen aikuiskoulutus ja opetusmateriaalit, puutalorakentaminen, terveydenhuoltoala, elintarvikejalostus sekä jätteiden käsittely. Kymenlaaksossa on kaikkiin em. aloihin tarjolla korkeatasoista koulutusta käytännön tasolla sekä hyviä yrityksiä kaupallisen vuorovaikutuksen ja vientitoiminnan käynnistämiseen. Toiminnan puitteet antavat pk-yrityksille hyvän lähtökohdan kansainvälistymiselle sekä esim. oppilaitoksille mahdollisuuden palvelumyyntiin kansainvälisille tilaajille.

Hankkeen toimenpiteinä on määritetty useita käytännön toimintoja, joita toteutetaan Kymenlaaksossa / Suomessa mm. täydennyskoulutuskeskuksen perustaminen, yritysten välisten kumppanuuksien ja projektien edistäminen yms. Lähtökohtana sopimuksessa on se, että myös venäläinen osapuoli tekee taloudellisia panostuksia.

Hankkeen tuloksena saadaan toteutettua kaupallisesti kannattavia koulutustapahtumia sekä saadaan koulutuksen tarjontaan jatkuvuutta ja pysyviä kumppanuuksia.

Hankkeen tuloksena saadaan lisäksi Kymenlaaksoon pk-yrityskenttään uutta potentiaalia Venäjän koulutusvientiin ja osaamis- ja innovaatiokeskittymän kehittymiseen uusia ammatillisesti tärkeiden aiheiden vuorovaikutusta em. sopimuksen perusteella.

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 130 000€
2 Ostopalvelut 295 000€
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 10 000€
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 30 000€
6 Flat rate 31 200€
Kustannukset yhteensä 496 200€
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 496 200€

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista(%)
1 Haettava EAKR- ja valtionrahoitus 347 340 € (70 %)
2 Kuntien rahoitus 0 0
3 Muu julkinen rahoitus 0 0
4 Yksityinen rahoitus 148 860 € (30 %)
Rahoitus yhteensä 496 200 € (100 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Arviointipisteytyksen tulos 21/40. Liiton myöntövaltuus ei riitä projektin rahoittamiseen.

Esitys MYRS

Ei rahoituskelpoinen.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Esitys Hallitus

Kymenlaakson maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Kymenlaakson kansavälisten kaupallisten palveluiden kehityshankkeen hylkäämistä, ja että hanketta ei osarahoiteta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta eikä hankkeelle kohdisteta haettua EAKR- ja valtion rahoitusta.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-----------------------------