Valtuusto 2 / 2019 16.09.2019
MAAKUNTAVALTUUSTON JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VAIHTUMINEN / NINA BRASK

Kotkan kaupunginvaltuusto on 19.8.2019 myöntänyt Nina Braskille eron Kymenlaakson Liiton edustajainkokouksen edustajan sekä maakuntavaltuuston jäsenen tehtävästä.

Kaupunginvaltuusto on valinnut edustajainkokoukseen edustajaksi Mia Harkon ja valinnut hänet samalla toimimaan maakuntavaltuuston jäsenenä molempiden jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2018-2021.

Mia Harkko on toiminut Nina Braskin varajäsenenä, joten hänen tultua valituksi varsinaiseksi jäseneksi valittiin Harkon varaedustajaksi ja maakuntavaltuuston varajäseneksi Pirjo Romppanen.

Esitys Valtuusto

Merkitään Kotkan kaupunginvaltuuston päätös tiedoksi ja todetaan, että kokouskutsu on lähetetty Mia Harkolle.

Päätös Valtuusto

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

---------------------------------