Valtuusto 2 / 2019 16.09.2019
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.40.

-----------------------------

Virhe, sinulla ei ole oikeutta ko. asiaan.