Valtuusto 2 / 2019 16.09.2019
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO

Maakuntavaltuuston 20.8.2017 päätöksen mukaisesti pöytäkirja tarkastetaan kahden pöytäkirjantarkastajan toimesta maakuntatalolla torstaina 19.9.2019 ja asetetaan yleisesti nähtäville liiton nettisivuilla perjantaina 20.9.2019.

Esitys Valtuusto

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja todetaan, että tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville liiton nettisivuille 20.9.2019.

Päätös Valtuusto

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Heikkilä ja Anu Tiilikainen.

Pöytäkirja tarkastetaan 19.9.2019 maakuntatalolla ja asetetaan yleisesti nähtäville 20.9.2019.

----------------------