Valtuusto 2 / 2019 16.09.2019
TERVEISIÄ TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖSTÄ JA KYMENLAAKSON MAAKUNTAKAAVA 2040 EHDOTUS

1. Terveisiä työ- ja elinkeinoministeriöstä; Ministerin erityisavustaja Jenny-Katariina Hasu

2. Kymenlaakson maakuntakaava 2040 ehdotus

Valtuuston kokouksen jälkeen valtuutetuilla on mahdollisuus tutustua valmisteilla olevaan Kymenlaakson maakuntakaava 2040 ehdotukseen. Kaavaa valmistelevat virkamiehet ovat paikalla esittelemässä kaavaehdotusta ja vastaamassa esiin nouseviin kysymyksiin.

Esitys Valtuusto

Kuullaan esitys kokouksessa ja tutustutaan maakuntakaavaehdotukseen 2040 kokouksen jälkeen.

Päätös Valtuusto

Kuultiin kokouksessa erityisavustaja Jenny-Katariina Hasun puheenvuoro.

Kokouksen päätyttyä esitellään Kymenlaakson maakuntakaava 2040 ehdotusta aluesuunnittelun virkamiesten toimesta.

------------------------