Valtuusto 2 / 2019 16.09.2019
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 6 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 14 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen jäsenille sekä tiedoksi jäsenkuntien kunnanhallituksille. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.

Kutsut kokoukseen asia- ja esityslistoineen on postitettu 2.9.2019 eli sääntöjen edellyttämällä tavalla. Kutsu asia- ja esityslistoineen on toimitettu tiedoksi myös jäsenkuntien kunnanhallituksille. Esityslista on julkaistu yleisessä tietoverkossa nettisivuilla.

Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 14 §:n mukaan nimenhuuto toimitetaan kunnittain aakkosjärjestyksessä.

Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Perussopimuksen 18 §:n mukaan maakuntavaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla.

Perussopimuksen 15 §:n mukaan jokaisella maakuntavaltuuston jäsenellä on yksi ääni. Mikäli jäsen on poissa tai esteellinen, siirtyy hänen äänivaltansa henkilökohtaiselle varajäsenelle.

Liite

Esityslistan liitteenä on luettelo maakuntavaltuuston jäsenistä ja varajäsenistä.

Maakuntavaltuuston jäsenet 2017-2021   (113kt)
Esitys Valtuusto

Puheenjohtaja toteaa
1. läsnäolevat valtuutetut, esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut
2. läsnäolevat maakuntahallituksen jäsenet ja asiantuntijat
3. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Päätös Valtuusto

Puheenjohtaja totesi suoritetun nimenhuudon perusteella, että kokouksessa on läsnä 27 valtuutettua ja 4 varavaltuutettua.

Maakuntahallituksen jäsenistä ovat paikalla Pekka Korpivaara, Eeva Rautamaa, Kaisa Spies ja Sami Virtanen sekä varajäsen Heikki Suutari.  Asiantuntijoina ovat paikalla pöytäkirjanpitäjänä toimiva hallintopäällikkö Ulla Silmäri, suunnittelujohtaja Frank Hering ja aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen.

Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

-------------------------------