Valtuusto 2 / 2019 16.09.2019
MAAKUNTAVALTUUSTON JA -HALLITUKSEN KOKOONPANO / ERON MYÖNTÄMINEN NINA BRASKILLE JA UUDEN MAAKUNTAVALTUUSTON JÄSENEN JA MAAKUNTAHALLITUKSEN VARAJÄSENEN VALINTA (MKV 16.9.2019)

Maakuntahallitus 26.8.2019:

Nina Brask on pyytänyt eroa maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja maakuntahallituksen varajäsenyydestä (Sirpa Paatero varsinainen jäsen).

Kotkan kaupunginvaltuusto myöntää Nina Braskille eron maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen.

Maakuntavaltuusto valitsee maakuntahallituksen jäsenet ja varajäsenet.

Maakuntavaltuusto on 28.8.2017 valinnut toimikaudeksi 2017-2021 13-jäsenisen maakuntahallituksen, jonka kokoonpano seuraava:

https://www.kymenlaakso.fi/kymenlaakson-liitto/paatoksenteko/maakuntahallitus

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka kuntalain 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö eikä 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651

Esitys:
Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto¨
- myöntää Nina Braskille eron maakuntahallituksen varajäsenen tehtävästä
- valitsee maakuntahallitukseen uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

--------------------------

Esitys Valtuusto

Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto
- myöntää Nina Braskille eron maakuntahallituksen varajäsenen tehtävästä
- valitsee maakuntahallitukseen uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi

Päätös Valtuusto

Maakuntavaltuusto
- myönsi Nina Braskille eron maakuntahallituksen varajäsenen tehtävästä
- valitsi Eeva-Liisa Säisän maakuntahallituksen uudeksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi (Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen)

------------------------