Hallitus 6 / 2019 03.06.2019
SUOMEN KUNTALIITON JA MAAKUNTIEN LIITTOJEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

Maakuntajohtajat päättivät kokouksessaan 3.4.2019 tehdä esityksen maakuntahallitusten puheenjohtajille yhteistyösopimuksen irtisanomiseksi ja uuden neuvottelemiseksi vastaamaan paremmin maakuntien liittojen palvelutarpeita.

Maakuntahallitusten puheenjohtajien kokouksessa 2.5.2019 sovittiin yhteisesti, että on käytännöllisintä, että Suomen KUntaliitto teknisesti irtisanoo yhteistyösopimuksen. Puheenjohtajat halusivat pöytäkirjaan kirjauksen, että maakunnilla on selkeä tahto jatkaa sopimusta. Uutta sopimusta toivottiin valmisteltavaksi siten, että alkusyksystä olisi ensimmäinen versio keskusteltavana. Lisäksi puheenjohtajat päättivät, että neuvotteluihin osallistuvat maakuntien liittojen osalta maakuntahallitusten puheenjohtajakokouksen puheenjohtajisto sekä maakuntajohtajien puheenjohtajat. Seuraavaksi kokouspäiväksi sovittiin alustavasti 10.9.2019.

Kuntaliiton hallitus päätti kokouksessaan 22.5.2019 irtisanoa Kuntaliiton ja maakuntien liittojen yhteistyösopimuksen uuden sopimuksen neuvottelemiseksi vastaamaan paremmin maakuntien liittojen palvelutarpeita.

Kymenlaakson Liiton maksuosuus Kuntaliitolle on noin 20 000 € vuodessa.

Lisätietoja maakuntajohtaja Jaakko Mikkola, gsm 040 548 0311.

Esitys Hallitus

Merkitään neuvottelutilanne tiedoksi.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

---------------------------