Hallitus 6 / 2019 03.06.2019
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.4.2019

Ajalta 1.1. - 30.4.2019 kirjanpidon mukaiset toimintakulut olivat - 3 268 696,85 € ja toimintatuotot olivat  3 427 153,23 €, joten tulos oli ylijäämäinen 158 470,65 €.

Vuoden 2019 talousarvioon ei budjetoitu esivalmisteluvaihetta vaan varauduttiin lainsäädännön hyväksymiseen ja väliaikaishallinnon käynnistymiseen. Esivalmisteluvaihe kuitenkin jatkui edelleen tämän vuoden puolelle. Sipilän hallituksen erottua 8.3.2019 siirryttiin maakuntauudistuksen alasajoon, mikä  Kymenlaaksossa päättyy esivalmisteluvaiheen osalta 30.6.2019 ja ICT-valmistelun osalta 31.12.2019. Valtiovarainministeriön myöntämä valtionrahoitus on osittain 95 % ja osittain 100 %.

Pöytäkirjan liitteenä on tuloslaskelman ja käyttösuunnitelman toteutumisvertailu ajalta 1.1. - 30.4.2019.

Asian valmistelija hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651.

Liite

Esityslistan liitteenä toteutumisvertailu.

Käyttösuunnitelma 2019.pdf   (59kt)
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-----------------------------