Hallitus 6 / 2019 03.06.2019
MAAKUNTAJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 23 - 30
  • Päätös nro 23 / Twebin asiakirja- ja asianhallinnon sekä luottamushenkiöportaalin käyttöönotto. Kustannukset 19 000 € + 1 400 €/kk.
  • Päätös nro 24 / Asianhallintasihteerin palkaton työloma 31.5.2019.
  • Päätös nro 25 / Aluekehitysasiantuntijan määräaikainen työsuhde 24.6.-31.12.2019.
  • Päätös nro 26 / Maakunta- ja Sote uudistuksen päätelaitepalvelun laitteiden lunastus, kustannukset 27 733 €.
  • Päätös nro 27 / Liiton ja Kesäyliopiston tulostuspalveluiden järjestäminen 2020 toimitiloihin. Palvelu ostetaan Printcom Oy:ltä. Sopimuskausi 4 vuotta, kustannukset 23 100 €/vuosi.
  • Päätös nro 28 / Liiton tulevaisuusvalmennuksen tilaaminen Tampereen yliopistolta. Kustannukset 16 200 € + matkustus ja majoituskulut.
  • Päätös nro 29 / Kymenlaakson kevennetty liikkumistutkimuksen tilaaminen Strafica Oy:ltä yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Kymenlaakson kuntien kanssa. Kokonaiskustannukset 31 400, josta liiton osuus 5 233 €.
  • Päätös nro 30 / Toimitilojen uudelleenjärjestely / toimitilojen vuokrasopimukset (Maakuntatalo ja Kesäyliopisto).

Lisätietoja maakuntajohtaja Jaakko Mikkola; gsm 040 548 0311.

Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus

Asioiden käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että tämä asia käsiteltiin viimeisenä.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

----------------------------