Hallitus 6 / 2019 03.06.2019
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Käki ja Lehtomäki. Seuraavina Nykänen ja Paatero.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 7.6.2019.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Käki ja Maija Lehtomäki.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti ja asetetaan tietoverkossa nähtäville 7.6.2019.

---------------------------