Valtuusto 1 / 2019 03.06.2019
TILINPÄÄTÖS 2018 (VALTUUSTO 3.6.2019)

Tarkastuslautakunta 28.3.2019:

Maakuntahallitus on hyväksynyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen 18.2.2019 § 18. Tilinpäätös on luovutettu tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan käyttöön. Lisäksi, tilinpäätöstä esiteltiin maakuntajohtaja Jaakko Mikkolan johdolla tarkastuslautakunnalle edellisessä kokouksessa 21.3.2019 § 10.

Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen.

Esitys:
Tarkastuslautakunta päättää lähettää tilintarkastuskertomuksen maakuntavaltuustolle tiedoksi.

Esittää maakuntavaltuustolle, että Kymenlaakson liiton vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.

Päätös:
Esityksen mukaisesti.

------------------

Liite

Esityslistan liitteenä vuoden 2018 tilinpäätös ja henkilöstökertomus.

Hallituksen 18.2.2019 hyväksymä   (738kt)
HENKILÖSTÖKERTOMUS 2018.pdf   (301kt)
Liite

Esityslistan liitteenä tilintarkastuskertomus.

Tilintarkastuskertomus 2018.pdf   (75kt)
Esitys Valtuusto

Maakuntavaltuusto päättää:

- hyväksyä vuoden 2018 tilinpäätös

- siirtää tilikaudelta syntynyt ylijäämäinen tulos 278 966,31 € taseen yli- / alijäämätilille

- merkitä tilintarkastuskertomus tiedoksi

- myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.

Päätös Valtuusto

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-----------------------------