Maakunnan yhteistyöryhmä 1 / 2019 10.05.2019
PÖYTÄKIRJANTARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kussakin kokouksessa valittua  yhteistyöryhmän jäsentä, ellei yhteistyöryhmä jonkin asian kohdalla  toisin päätä. Pöytäkirja postitetaan puheenjohtajan ja  pöytäkirjantarkastajien allekirjoitettavaksi.

Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville liiton nettisivuille sen viikon perjantaina, kun allekirjoitettu pöytäkirja on saapunut maakuntatalolle.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Hannu Muhonen ja Satu Mäkelä (seuraavina Jyrki Pitkänen ja Jyrki Karhula).

Pöytäkirjanpitäjänä tässä kokouksessa toimii aluekehityssihteeri Pia Lindgren, koska hallintopäällikkö ja hallintosihteeri ovat estyneitä.

Esitys MYR

Valitaan kaksi  pöytäkirjantarkastajaa ja todetaan, että yhteistyöryhmän pöytäkirjat asetetaan yleisesti nähtäville liiton nettisivuille sen viikon perjantaina, kun pöytäkirja on  palautunut allekirjoitettuna maakuntatalolle.

Todetaan, että pöytäkirjanpitäjänä tässä kokouksessa toimii aluekehityssihteeri Pia Lindgren.

Päätös MYR

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Satu Mäkelä ja Jukka Penttilä.

Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville liiton nettisivuille sen viikon perjantaina, kun allekirjoitettu pöytäkirja on saapunut maakuntatalolle.