Maakunnan yhteistyöryhmä 1 / 2019 10.05.2019
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen mukaan yhteistyöryhmä pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö yhteistyöryhmän jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Kokouskutsu toimitetaan jäsenille vähintään 7 päivää ennen kokousta. Esityslista liitteineen toimitetaan mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä, mutta kuitenkin vähintään 4 päivää ennen kokousta. Esityslista liitteineen lähetettiin sähköpostitse MYR:n jäsenille ja asiantuntijajäsenille sekä MYRS:n jäsenille 3.5.2019 eli 7 päivää ennen kokousta. MYR:n aikaisemman päätöksen mukaisesti esityslista toimitettiin sähköisenä.

Yhteistyöryhmä on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä puheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. MYR on päätösvaltainen, kun 21 jäsenestä 11 on läsnä.

Esitys MYR

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös MYR

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.