Hallitus 2 / 2019 18.02.2019
ITÄRADAN SELVITYSTILANNE

Liikenne- ja viestintäministeriö kokosi syksyllä ohjausryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää mahdollisuuksia Itäradan linjaukselle, joka kulkisi aiemmin suunniteltua Lentorataa pitkin Porvoon kautta Kouvolaan.  Työryhmä koostui Itä-Suomen ja Kaakkois-Suomen maakunnan liittojen, liiikenne- ja viestintäministeriön ja Väylä-viraston sekä Kouvolan ja Porvoon kaupunkien virkamiesjohdosta. Selvityksen tavoitteena oli tarkastella matka-aikojen lyhentämistoimenpiteitä Helsingistä Itä-Suomeen.

Kaikissa työn tarkasteluissa oli lähtökohtana, että Lentorata on ensin toteutettu.

Maakuntajohtaja selostaa kokouksessa osin vielä keskeneräistä, kaikkia ohjausryhmän loppukokouksessa 30.1.2019 sovittuja tarkennuksia vailla olevaa loppuraporttia.

Ministeri Bernerin kanssa käydään neuvottelu mahdollisesta Itäradan hankeyhtiöstä 19.2.2019.

Lisätietoja maakuntajohtaja Jaakko Mikkola; gsm 040 548 0311.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus merkitsee tämänhetkisen Itäradan selvitystilanteen tiedoksi.

Päätös Hallitus

Kuultiin maakuntajohtajan esittely ja keskusteltiin asiasta.

Kokouksessa oli läsnä tässä asiassa Kouvolan kaupungin kehitysjohtaja Petteri Portaankorva.

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Jouko Leppänen poistui kokouksesta klo 11.20 tätä asiaa käsiteltäessä.

Maakuntahallituksen jäsen Sami Virtanen poistui kokouksesta klo 11.52 tätä asiaa käsiteltäessä.

Maakuntavaltuuston varapuheenjohtaja Markku Pakkanen poistui kokouksesta klo 12.00 tätä asiaa käsiteltäessä.

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Harri Helminen totesi, että tarvittaessa maakuntahallitus kutsutaan ylimääräiseen kokoukseen käsittelemään asiaa, mikäli ministeriön aikataulu sitä vaatii.

----------------------------