Hallitus 2 / 2019 18.02.2019
HENKILÖSTÖKERTOMUS 2018

Henkilöstökertomus on osa vuodelta 2018 laadittavaa tilinpäätöstä. Kertomus tehtiin ensimmäisen kerran vuodelta 2009. Sen sisältö noudattaa edelleen vuonna 2003 annettua kunta-alan henkilöstöraporttisuositusta, joten se ei täysin vastaa vuonna 2013 annettua suositusta henkilöstövoimavarojen arvioinnista. Henkilöstöraportoinnin tavoitteena on tukea henkilöstöjohtamista, henkilöstön työhyvinvointia ja työn tuloksellisuutta.

Raportissa on tunnuslukuja, jotka on helposti saatavissa ja joita seurataan aikasarjana.

Maakuntaliiton palveluksessa on 29 henkilöä, joista 4,5 on kesäyliopiston tehtävissä ja 5,5 on muutostoimiston määräaikaisissa tehtävissä. Henkilöstökulut olivat  2 005 639,04 €. Sairauspoissaolojen määrä oli  5,2 tpv / työntekijä.

Lisätietoja hallintopäällikkö Ulla Silmäri gsm 044 559 7861.

Liite

Esityslistan liitteenä Henkilöstökertomus 2018.

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2018.pdf   (353kt)
Esitys Hallitus

Saatetaan maakuntavaltuustolle tiedoksi.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-----------------------------