Hallitus 2 / 2019 18.02.2019
YMPÄRISTÖPOLIITTISEEN NEUVOTTELUKUNTAAN PENTTI TIUSASEN TILALLE UUSI JÄSEN

Maakuntahallitus 21.1.2019

Edesmenneen Pentti Tiusasen tilalle valitaan jäsen seuraaviin toimielimiin toimikaudeksi 2017 - 2021:

- Maakuntahallitus; varajäsen on Riitta Lakso-Adamsson

- Maakuntahallitus toimii myös maakuntauudistuksen poliittisena ohjausryhmänä

- Ympäristöpoliittinen neuvottelukunta; Kymenlaakson luonnonsuojelupiirin edustaja

Lisätietoja hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651.

Esitys hallitus:

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että edesmenneen Pentti Tiusasen tilalle valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kymenlaakson luonnonsuojelupiirille esitetään uuden jäsenen nimeämistä ympäristöpoliittiseen neuvottelukuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös hallitus:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

--------------------------------------------

21.1.2019 kokouksessa on virheellisesti todettu, että Pentti Tiusanen olisi toiminut ympäristöpoliittisessa neuvottelukunnassa Kymenlaakson luonnonsuojelupiirin edustajana.

Maakuntahallitus on 18.9.2017 päättänyt pyytää nimeämiltään tahoilta kultakin yhden edustajan ympäristöpoliittiseen neuvottelukuntaan toimikaudeksi 2017-2021, nimeää neuvottelukunnan puheenjohtajaksi Anna Kiiskin, sihteeriksi Kymenlaakson Liiton ympäristösuunnittelijan ja nimennyt edustajakseen  maakuntahallituksesta Pentti Tiusasen.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus nimeää edustajansa ympäristöpoliittiseen neuvottelukuntaan Pentti Tiusasen tilalle.

Päätös Hallitus

Pöydälle.

----------------