Hallitus 6 / 2018 04.06.2018
LIITON VIRASTON ANTAMAT LAUSUNNOT 1.4-31.5.2018
  • Maa- ja metsätalousministeriö, lausunto luonnokset kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestälmää koskevista lain ja valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. 1.4.2018
  • Kaakkois-Suomen ELY-keskus, lausunto UPM-Kymmene Oyj Kotkan biojalostamon ympäristövaikutusten arviointiohjelma. 5.4.2018
  • Sosiaali- ja terveysministeriö, lausunto koskien esitysluonnoksen SoteDigi - yhtiötä koskevan osuuden osalta. 13.4.2018
  • Maa- ja metsätalousministeriö, lausunto Sinisen biotalouden tutkimus- ja osaamisagenda. 18.4.2018
  • Kaakkois-Suomen ELY-keskus, lausunto YIT Infra Oy, Ahtilan kiviaineshanke, Pyhtää, Heinlahti, Järvenkallion kallioalue, ympäristövaikutusten arviointiselostus.
  • Haminan kaupunki, ympäristönsuojelu, lausunto maa-aineslupahakemuksesta Haminan kaupungin Pyhällön kylän tilalle Lampinen 5:67. 8.5.2018
  • Uudenmaan ELY, lausunto Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella. 8.5.2018
  • Kotkan kaupunki, kaupunkisuunnittelu, lausunto Jumalniemi, asemakaavan muutos, kaava nro 0318, OAS ja luonnos. 14.5.2018
  • Pyhtään kunta, kaavoitustoimikunta, lausunto Pyhtään Siltakylän Motellinrannan asemakaavamuutoksen kaavaehdotuksesta. 15.5.2018
  •  Työ- ja elinkeinoministeriö, lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laikis kasvupalveluvirastosta. 21.5.2018
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-----------------------------