4.6.2018 maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä 04.06.2018
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Spies ja Tiusanen. Seuraavina Virtanen ja Elomaa.

Esitys OHRY

Maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 8.6.2018.

Päätös OHRY

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sami Virtanen ja Jari Elomaa.

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti kokouksen jälkeen ja asetetaan yleisesti nähtäville 8.6.2018.

----------------------------