Hallitus 6 / 2018 04.06.2018
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Spies ja Tiusanen. Seuraavina Virtanen ja Elomaa.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 8.6.2018.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pentti Tiusanen ja Sami Virtanen.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 8.6.2018.

--------------------------