Hallitus 6 / 2018 04.06.2018
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys Hallitus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös Hallitus

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen alussa huomioitiin maakuntakaavainsinööri Hanna Lampinen eläkkeelle siirtymisen 1.9.2018 johdosta.

----------------------------------