VATE 9.5.2018 09.05.2018
VÄLIAIKAISHALLINNON SÄHKÖISET TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUT

Voimaanpanolakiesityksen (HE 15/2017) 6 §:ssä velvoitetaan maakunnan liitto vastaamaan myös valmistelutoimielimen toiminnan ja henkilöstön edellyttämistä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutehtävistä.

Maakuntajohtajan päätöksellä 27.4.2018 väliaikaishallinnon taloushallinnon palvelut on päätetty ostaa maakunnan taloushallinnon palvelutuottajaksi valitulta Taitoa Oy:ltä (in-house). Sopimus syntyy ja siirretään liitolta väliaikaishallinnolle sen käynnistyessä. Palvelut sisältävät ostolaskut ja ostoreskontran, myyntilaskutuksen ja myyntireskontran, palkanlaskennan, matkalaskut, kirjanpidon ja raportoinnin, tilinpäätöstyön. 

Tavoitteena on, että väliaikaishallinto käyttää maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmää. SAPHana otetaan käyttöön 1.1.2019 alkaen. SAP-järjestelmän käyttöönoton perustamiskustannusten  suuruuden johdosta vuoden 2018 taloushallinto on taloudellisinta hoitaa Taitoan  toimesta ns. tilitoimistopalveluna alihankkijana toimivan Administer Oy:n toimesta ja SAPHanaan siirrytään järjestelmäpäivityksen jälkeen samanaikaisesti vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän käyttöönoton kanssa.

Arvioitujen suoritemäärien pohjalta taloushallinnon sähköisten palvelujen kustannukset ovat 18 kuukauden ajanjaksolta noin 32 000 €. Väliaikaishallinnon kulut rahoitetaan valtiovarainministeriön rahoituksella (100 %).

Väliaikaishallinnon sähköisen taloushallinnon toteuttaminen Kymenlaakson Liiton omana tuotantona edellyttäisi taloushallintojärjestelmän päivittämistä sekä henkilöresurssin lisäämistä.

Valmistelija hallintopäällikkö Ulla Silmäri gsm 044 559 8651 ja projektipäällikkö (talous) Tarja Hanninen gsm 0400 782 249.

Esitys, Muutosjohtaja

Hyväksytään väliaikaishallinnon talous- ja henkilöstöhallintopalvelujen osalta tehty valmistelu.

Päätös VATE I

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-----------------------------