Hallitus 5 / 2018 07.05.2018
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Paatero ja Peltonen. Seuraavina Rautamaa ja Spies.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 11.5.2018.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nina Peltonen ja Eeva Rautamaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 11.5.2018.

---------------------------