Hallitus 5 / 2018 07.05.2018
MAAKUNTAJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 14 - 24
 • Päätös nro 14 / Maakunta- ja sote-uudistuksen esivalmistelutehtäviin osallisuus- ja vuorovaikutusasiantuntijan toimeen valittiin Aija Matero Kouvolan kaupungilta. Hakijoita oli 4.
 • Päätös nro 15 / Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 droonikuvauksien hankinta Flycam Oy:ltä kokonaishintaan 8 750 €.
 • Päätös nro 16 / Cursor Oy:lle myönnetty kestävien työmatkayhteyksien käynnistyskokeilut -hankkeelle AIKO-rahoitusta enintään 50 000 € (70 % kokonaiskustannuksista).
 • Päätös nro 17 / Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry:lle myönnetty Digitalisaation ja alusten satamakäyntien aikataulutietoihin vaikuttavat tekijät -hankkeelle AIKO-rahoitusta enintään 17 105,93 € (70 % kokonaiskustannuksista).
 • Päätös nro 18 / Karjalaisseurojen Kymenlaakson Piiri ry:lle myönnetty 4 000 €:n toiminta-avustus Kouvolassa 15.-17.6.2018 järjestettäviin valtakunnallisiin kesäjuhliin.
 • Päätös nro 19 / Maakunta- ja sote-uudistuksen esivalmistelutehtäviin asianhallinnan suunnittelijan toimeen valittiin Pia Hukkanen Kotkan kaupungilta. Hakijoita oli 3.
 • Päätös nro 20 / Maakunta- ja soteuudistukseen LYYTI-tapahtumanhallintaohjelmiston päivitys. Kustannukset 23 200 € / vuosi.
 • Päätös nro 21 / Maakunnan sopimustenhallintajärjestelmän Cloudian hankinta. Kustannukset: käyttöönottoprojekti 25 050 € ja ylläpitokustannukset 18 120 € /vuosi, yhteensä 43 170 €.
 • Päätös nro 22 / Ulkomaan matkamääräys: Kansainvälisten asiain päällikön matka Bostoniin 29.4.-3.5.2018. Vierailu Massachusetts Institute of Technology:iin yhdessä Cursor Oy:n, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kotkan kaupungin edustajien kanssa. Tavoitteena on edistää MIT:n ja Kotkan-Haminan seudun yhteistyötä yrittäjyys, ekosysteemin ja uudenlaisten oppimisympäristöjen kehittämisessä.
 • Päätös nro 23 / Maakunta- ja soteuudistuksen väliaikaishallinnon sähköisen taloushallinnon palveljen osto Taitoa Oy:ltä. Kustannukset 32 000 € / 18 kuukaudelta.
 • Päätös nro 24 / Viraston pitäminen suljettuna kesällä 9.-27.7.2018.
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus

Merkittiin tiedoksi.

------------------------