VATE 19.4.2018 19.04.2018
MAAKUNNAN TIETOHALLINNON VALMISTELU

Kevään 2018 aikana ICT II -rahoituksella mm. suunnitellaan Kymenlaakson maakunnan tietohallinnon toiminto ja organisaatio, laaditaan selvitys Kymenlaakson maakunnan palveluiden järjestäjän roolin vaikutuksesta tietojärjestelmiin, kuvataan Kymenlaakson maakunnan kokonaisarkkitehtuurirakenne ja suunnitellaan Kymenlaakson alueverkon toteutus. Kaikki em. suunnittelutyöt valmistuvat toukokuun loppuun mennessä. Lisäksi teemme yhteistoiminta-aluetason yhteistyötä tiedolla johtamisen osalta sekä osallistumme kansallisiin esiselvityksiin ja työpajoihin.

Vuoden 2018 ICT -valmisteluavustuksen hakeminen oli maaliskuussa yksi valmistelun tärkeimpiä kohteita. ICT III -rahoituksen avustushakemuksena toimiva hankesuunnitelma työstettiin ja toimitettiin  Valtionvarainministeriöön 29.3.2018. Uudenmaan ja Pirkanmaan hakemukset on jo käsitelty, muiden maakuntien hakemukset käsitellään kolmessa ryhmässä 18.4. alkaen. Rahoituspäätös valmistunee toukokuussa.

Projektipäällikkö Tarja Nousiainen, p. 044 552 3142, esittelee maakunnan tietohallinnon valmistelun edistymistä tarkemmin kokouksessa.

Esitys, Muutosjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös VATE I

Merkittiin tiedoksi.

------------------------