VATE 19.4.2018 19.04.2018
VATE:N KOKOUKSET KESÄLLÄ 2018

Mikäli eduskunta hyväksyy maakuntalainsäädännön ja se tulee voimaan 1.7.2018, kokoontuu maakuntahallitus 2.7.2018 klo 10 ja asettaa väliaikaisen valmistelutoimielimen, josta Kymenlaaksossa on maakuntahallituksen 21.8.2017 hyväksymä neuvottelutulos.

Esitys, Muutosjohtaja

VATE päättää, että

- kesäkuussa pidetään yksi kokous ja sopii kokousajankohdan

- kokous pidetään 2.7.2018 klo 14, mikäli maakuntalainsäädäntö on voimassa

- elokuussa pidetään kaksi kokousta ja sovitaan kokousajankohdat

- väliaikaishallinnon käynnistymistä valmistellaan ennen 2.7.2018 pidettävää kokousta mm. valmistelutoimielimen työjärjestyksen käsittelyn ja väliaikaishallinnon talousarvion osalta

Päätös VATE I

Kokoukset päätettiin järjestää seuraavasti:

2.7.2018 klo 14, mikäli maakuntalainsäädäntö on voimassa
21.6.2018 klo 12.30 – 15; Kokouspaikka KAS ELY-keskus,
16.8.2018 klo 13-16; Muutostoimisto
30.8.2018 klo 13-16; Muutostoimisto

----------------------------