VATE 19.4.2018 19.04.2018
MAAKUNTAUUDISTUKSEN EDUSTUS KANSALLISISSA VALMISTELUVERKOSTOISSA

Maakuntauudistuksen toimeenpanoa on uudistettu valtioneuvostossa ja sitä tukevissa verkostoissa. Toimeenpanon organisointia koskeva diasarja on esityslistan liitteenä.

Muutosjohtajia on pyydetty nimeämään edustus seuraaviin kansallisiin verkostoihin:

Talousverkosto
Tehtävä: Maakuntien talouden valmistelua kokoava ja kehittävä verkosto: maakuntien talouden asiantuntijoiden yhteisen vuorovaikutuksen ja työskentelyn paikka. Talousverkostossa ratkotaan yhdessä maakuntien talouteen liittyviä haasteita ja vaihdetaan hyviä käytäntöjä.
Seuraava kokous: 25.4.2018 klo 9.30
Lisätietoja: Miia Kiviluoto, VM (miia.kiviluoto(at)vm.fi) ja Henrik Rainio, Kuntaliitto (henrik.rainio(at)kuntaliitto.fi)

Kymenlaaksosta verkostossa toiminut projektipäällikkö (talous) Tarja Hanninen ja talousryhmän puheenjohtaja, Carean talousjohtaja Helena Kinnunen.

Hallintoverkosto
Hallinto – verkostossa eri toimijat, maakuntien edustajat, ministeriöt ja Kuntaliitto, valmistelevat yhteisiä malleja ja ohjeistuksia, jakavat osaltaan tietoa hyvistä käytännöistä sekä käsittelevät ajankohtaisia toimeenpanossa nousseita ja nousevia kysymyksiä.  Verkosto voi jakaantua valmisteleviin työryhmiin ja järjestää työpajoja.
Ensimmäinen kokous: 29.5.2018 klo 13
Lisätietoja: Kirsi Mononen, Kuntaliitto (kirsi.mononen(at)kuntaliitto.fi) ja Eeva Mäenpää, VM (eeva.maenpaa(at)vm.fi)

Kymenlaaksosta verkostossa on toiminut hallintpäällikkö Ulla Silmäri.

Omaisuus ja sopimukset -verkosto
Tehtävä: Omaisuus ja sopimus – verkostossa eri toimijat, alueet, ministeriöt, Kuntaliitto ja palvelukeskukset (Vimana  ja Maakuntien Tilakeskus) jakavat osaltaan tietoa, pitävät yllä tilannekuvaa sekä käsittelevät ajankohtaisia toimeenpanossa nousseita ja nousevia kysymyksiä.  Verkosto voi jakaantua valmisteleviin työryhmiin ja järjestää työpajoja.
Kokous: 8.5.2018 klo 13
Lisätietoja: Mervi Kuittinen, VM (mervi.kuittinen(at)vm.fi) ja Leena Hoppu-Mäenpää, Kuntaliitto (leena.hoppu-maenpaa@kuntaliitto.fi)

Kymenlaaksosta verkostossa on toiminut Carean lakimies Ari Nevalainen ja sopimusasiantuntija Lea Korjala.

Demokratia ja osallisuus -verkosto
Tehtävä: Maakuntien osallisuus- ja demokratiavalmistelua kokoava ja kehittävä verkosto: yhteisen vuorovaikutuksen ja työskentelyn paikka sekä yhteistyöfoorumi kaikelle aiheeseen liittyvälle toiminnalle
Kokous: 9.5.2018 klo 12.30-16.00
Lisätietoja: Suvi Savolainen, VM (suvi.savolainen(at)vm.fi) ja Päivi Kurikka, Kuntaliitto (paivi.kurikka(at)kuntaliitto.fi)

Palveluintegraatioverkosto
Tehtävä: Palveluintegraatio -verkosto
Tehtävä: Maakuntien palveluintegraation kehittämistä kokoava ja kehittävä verkosto: yhteisen vuorovaikutuksen, kokemusten vaihdon ja työskentelyn paikka sekä yhteistyöfoorumi kaikelle aiheeseen liittyvälle toiminnalle
Ensimmäinen kokous: 7.6.2018 klo 10-13
Lisätietoja: Jaana Räsänen (jaana.rasanen(at)stm.fi) ja Taina Mäntyranta (taina.mantyranta(at)stm.fi)

Esitys, Muutosjohtaja

Nimetään verkostoihin edustajat seuraavasti:

Talousverkosto; varsinainen projektipäällikkö Tarja Hanninen ja vara talousjohtaja Helena Kinunen.

Hallintoverkosto; varsinainen hallintopäällikkö Ulla Silmäri, vara hallintojohtaja Katja Tommiska.

Omaisuus ja sopimukset-verkostos; varsinainen lakimies Ari Nevalainen ja vara sopimusasiantuntija Lea Korjala.

Demokratia ja osallisuusverkosto; varsinainen viestintäpäällikkö Heli Veripää, vara osallisuus- ja vuorovaikutusasiantuntija Aija Matero.

Palveluintegraatioverkosto; varsinen Anu Salonen ja vara hyvinvointipalvelujen johtaja Arja Kumpu.

Päätös VATE I

Hyväksyttiin esityksen mukaan muutoin, mutta talousryhmässä varaedustajana toimii avoinna olevaan tehtävään valittava taloussuunnittelija.

----------------------------