VATE 19.4.2018 19.04.2018
MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUKSEN TALOUSVALMISTELUN EDISTYMINEN KYMENLAAKSOSSA

Maakunnan talousvalmistelussa ja -neuvotteluiden keskiössä on ollut valtion rahoituksen riittävyys, maakunnan kustannuskehitys sekä uudistuksen kannalta välttämättömät muutoskustannukset ja investoinnit. Tällä hetkellä kaikki talousluvut ovat vielä arvioita ja päivittyvät sekä tarkentuvat eri osa-alueilla vuoteen 2020 mennessä.

VM:n ja substanssiministeriöiden kanssa käydyt simulointineuvottelut ja vuoropuhelut vahvistivat yhteistä näkemystä maakunnan tilasta ja tulevasta maakuntien toiminnan ja talouden yhteensovituksesta osana JTS-valmistelua. Keskustelun pohjana toimivat tilannekuvat, jotka sisälsivät muun muassa uusimman arviolaskelman maakunnan yleiskatteisesta rahoituksesta. Yleiskatteisen rahoituksen taso Kymenlaaksossa laskee -15,6 milj. euroa (28.2.2018). Rahoitus laskee 2019 laskelmissa yhteensä -91 €/asukas ja soten osalta -60 €/asukas. Seuraavat laskelmat saadaan huhti-toukokuussa. Kaikkien maakuntien ohjauksen simuloinnin yhteinen palautetilaisuuteen pidetään Vantaalla 25.5.2018 klo 9.00-15.00.

Talous- ja henkilöstöhallintoon perustetun yhtiön Hetli Oy:n toimikausi jäi lyhyeksi, joten maakunnan ja tahe-palveluyhtiön rooli sekä yhteistyön merkitys vahvistui. Kuntien Taitoan Oy:n kanssa on jatkettu neuvotteluja tahe-palveluiden tuottamisesta väliaikaishallinnolle.

Soten taloushallinnon valmistelussa painopiste on ollut uuden kuntayhtymän valmistelussa. Non-sotessa on tehty tiedonkeruita. Tiedonkeruuta tukemaan on muodostettu non-soten talousyhteyshenkilöverkosto/-työryhmä.

Maakuntien JHS-suositusten (mm. tilit, palveluluokitus, kustannuslaskenta) anti sekä kuntien/kuntayhtymien uudistuneet kustannustietojen keruuohjeistukset koulutetaan valtakunnallisesti. Kymenlaaksosta osallistuu koulutukseen taloushenkilöstöä kunnista, Careasta ja muutostoimistolta.

Lisätietoja projektipäällikkö (talous) Tarja Hanninen, gsm 0400 782 249.

Esitys, Muutosjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös VATE I

Merkittiin tiedoksi.

------------------------