Hallitus 6 / 2018 04.06.2018
KANSAINVÄLISTYVÄT KOULUTTAJAT

Hakemusnumero: 305189
Diaarinumero: EURA 2014/6724/09 02 01 01/2018/UML
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttajat: Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, Kouvolan seudun ammattiopisto, ProAgria Etelä-Suomi ry
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Alkamispäivämäärä 1.4.2018
Päättymispäivämäärä 31.3.2020

Hankkeen sisältö
Projekti kokoaa Kaakkois-Suomesta kouluttajia, joilla on kiinnostusta kouluttaa omaa substanssiosaamistaan kansainvälisillä markkinoilla. Heidän valmiuksiaan parannetaan erityisesti digitaalisten koulutussisältöjen luomiseksi valmennusten ja tutustumismatkojen avulla. Kouluttajista luodaan tietopankki. Digitaalisia koulutussisältöjä varten luodaan alusta, jonka kautta koulutusta voidaan tarjota virtuaaleissa ympäristöissä kansainvälisille asiakkaille.
Hankkeen yhteydessä kehitetään yhteistyötä yritysten kanssa, jotka voivat hyötyä kumppanuudesta koulutusorganisaatioiden kanssa.

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan
Kunnat: Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 165 639 €
2 Ostopalvelut 38 400 €
3 Matkakustannukset 27 000 €
4 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
5 Rakennukset ja maa-alueet 0
6 Muut kustannukset 12 000 €
7 Flat rate 24 849 €
Kustannukset yhteensä 267 888 €
8 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 267 888 €

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 187 522 € (70 %)
2 Kuntien rahoitus 0
3 Muu julkinen rahoitus 80 366 € (30 %)
4 Yksityinen rahoitus 0
Rahoitus yhteensä 267 888 € (100 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta:
Projekti toteuttaa Kymenlaakson maakuntaohjelman toimintalinjaa "Osaamis- ja innovaatioympäristö", jossa koulutusviennin edistäminen on tunnistettu kehitettäväksi toimialaksi. Tällä projektilla käynnistetään koulutusviennin kehittäminen maakunnan koulutuksen tarjoajien yhteistyönä.

Hanke täyttää rakennerahasto-ohjelman yleiset valintakriteerit ja menestyi erityisten valintakriteerien mukaisessa vertailussa.

Arviointipisteet 38,3 / 60. 

Esitys MYRS

Rahoituskelpoinen tarkennettuna.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Esitys Hallitus

Kymenlaakson maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Kansainvälistyvät kouluttajat-hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 187 522 euroa, kuitenkin enintään 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Muutosjohtaja Jussi Lehtinen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

----------------------------