Hallitus 6 / 2018 04.06.2018
KASVUA VIENNISTÄ

Hakemusnumero: 304896
Diaarinumero: EURA 2014/6363/09 02 01 01/2018/UML
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Kouvola Innovation Oy
Toimintalinja 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Alkamispäivämäärä 1.3.2018
Päättymispäivämäärä 29.2.2020

Hankkeen sisältö
Hankkeen tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön yritysten kasvu- ja kv-hautomo Kouvolan seudulla. Kohderyhmänä ovat Kouvolan seudun kasvu- ja kansainvälistymishaluiset sekä -kykyiset pk-yritykset ja erityisesti logistiikka-alueen yritykset, jotka kansainvälistyvät uuden, Kiinaan avatun kuljetuskäytävän myötä.

Tavoitteena on aloittaa työ, joka johtaa "yritysten keskiluokan" kasvattamiseen Kouvolan seudulla. Seudulla ja koko Suomella on tarve saada lisää keskikokoisia ja kv-yrityksiä. Keskikokoisia yrityksistä kasvaa hiljalleen, pitkäjänteisen työn kautta. Monet isommistakin yrityksistä ovat alkaneet pienestä, harva syntyy isoksi.

Erilaisilla määritelmillä haarukoituja kasvuyrityksiä koko yrityskannasta on Kymenlaaksossakin vain jokunen prosentti. Kuitenkin yrityksiä, joilla olisi potentiaalia kasvaa, on enemmän. Näiden löytäminen suuresta joukosta vaatii paikallisiin eritysipiirteisiin sopivia määritelmiä, ponnisteluja ja yhteistyötä. Yrittäjän auttaminen kestävän kasvun tielle vaatii resursseja kohdistaa pitkäjänteistä työtä juuri tähän yritykseen.

Hankkeeseen osallistuva yritys etenee hankkeen tarjoaman kv-ja kasvuvalmiuksen nostamisen kautta konkreettisemmin kansainvälistymään ja kasvamaan asiantuntijoiden ja Kouvola Innovation Oy:n verkostojen avulla. Yrityksille etsitään kasvumahdollisuuksia yhteistyökumppaneiden kautta mm. Euroopan ja Aasian markkinoilta uudentyyppisten palvelukonseptien kautta ja hyödyntäen olemassa olevia sekä kehitettäviä kuljetuskäytäviä. Kiinaan avattu uusi kuljetuskäytävä tuo Kouvolan seudun yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia sekä viennin että myös sijoittuvan yrityksen palvelemisen kautta. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Railgate Finland-China Express -hankkeen kanssa. Osallistuville yrityksille etsitään rahoitusta kasvun tueksi sekä julkisilta rahoittajilta että myös yksityisiltä pääomasijoittajilta.

Hanke vastaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 –ohjelman tavoitteisiin ja Kymenlaakson
maakuntaohjelmassa mainittuun yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämisen tavoitteeseen sekä kasvuhakuisten yritysten rahoituksen saatavuuden parantamiseen.

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kouvolan
Kunnat: Iitti, Kouvola

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 149 600 €
2 Ostopalvelut 90 000 €
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 0
6 Flat rate 35 904 €
Kustannukset yhteensä 275 504 €
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 275 504 €

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 179 079 € (65 %)
2 Kuntien rahoitus 96 425 € (35%)
3 Muu julkinen rahoitus 0
4 Yksityinen rahoitus 0
Rahoitus yhteensä 275 504 € (100 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta

Projekti toteuttaa Kymenlaakson maakuntaohjelman toimintalinjaa 1 (Liiketoimintaympäristö), jolla tavoitellaan erityisesti pk-yritysten kansainvälistymistä ja viennin kasvua.

Hanke täyttää rakennerahasto-ohjelman yleiset valintakriteerit ja se menestyi erityisten valintakriteerien mukaisessa vertailussa.

Arviointipisteet 36,75 / 55

Esitys MYRS

Rahoituskelpoinen.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Esitys Hallitus

Kymenlaakson maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Kasvua viennistä-hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 179 079 euroa, kuitenkin enintään 65 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

----------------------------