Hallitus 5 / 2018 07.05.2018
KOTKAN-HAMINAN SEUDUN STRATEGISEN YLEISKAAVAN EHDOTUS

Kotkan-Haminan seudun kunnissa (Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä) on laadittu strategisen yleiskaavan ehdotus. Kunnat laativat koko seutua koskevan yleiskaavan siten, että kukin kunta hyväksyy sen osaltaan. Tavoitteena on maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvien seututason kysymysten ratkaisu ja tulevan kehityksen ohjaaminen, tähtäimenä vuosi 2040.

Yleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa ihmisläheisen, taloudellisesti kilpailukykyisen ja ilmastonmuutoksen huomioivan yhdyskuntarakenteen syntyminen. Elinkeinoelämän osalta lähtökohtina ovat olleet yleiskaavan joustavuus, nopea reagointi muutoksiin ja tulevaisuuden mahdollisuudet mm. digitaalisuuden hyödyntämisessä.

Yleiskaava-aineistot ovat nähtävänä www.khyleiskaava.fi -sivulla.

Kymenlaakson Liitto katsoo, että strategisen yleiskaavan ehdotuksen valmistelussa on huomioitu Kymenlaakson Liiton luonnosvaiheen lausunto hyvin. Kaavaehdotukseen on tehty lausunnon pohjalta oleellisia muutoksia. Strateginen yleiskaava toteuttaa perusperiaatteiltaan maakuntakaavan tavoitteita. 

Lisätietoja antavat suunnitteluinsinööri Lotta Vuorinen p. 044 717 0533 ja suunnittelujohtaja Frank Hering p. 050 308 7290

Liite

Esityslistan liitteenä lausuntoehdostus.

STRYK_ehdotus.pdf   (173kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus antaa liitteen mukaisen lausunnon Kotkan-Haminan seudun strategisesta yleiskaavasta.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-----------------------------