Hallitus 4 / 2018 16.04.2018
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.3.2018

Toteutumisvertailun 1.1.-31.3.2018 mukaiset toimintatuotot ovat 874 151,11 € ja toimintakulut ovat - 726 054,88 €. Vuosikate on positiivinen + 148 096,23 €. Talousarviossa on varauduttu - 0 euron suuruiseen vuosikatteeseen.

Määrärahatarkastelussa kaikki viisi määrärahaa ovat arvioitua alhaisemmat.

Maakuntauudistuksen pidentyneen esivalmistelun valmistelukuluihin saadaan valtionrahoitusta 90 %.

Lisätietoja hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651.

Liite

Esityslistan liitteenä tuloslaskelma- ja määrärahavertailu.

Tuloslaskelma ja määrahavertailu.pdf   (79kt)
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

--------------------------