16.4.2018 maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä 16.04.2018
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys OHRY

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös OHRY

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

------------------------