Hallitus 4 / 2018 16.04.2018
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Lehtomäki ja Nykänen. Seuraavina Paatero ja Peltonen.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 20.4.2018.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maija Lehtomäki ja Marjatta Nykänen.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 20.4.2018.

-------------------------