Hallitus 4 / 2018 16.04.2018
MAAKUNTAVALTUUSTON JÄSENEN VAIHTUMINEN / KARI TIUSANEN (MKH 16.4.2018)

Kotkan kaupunginvaltuusto on 5.3.2018 myöntänyt Kari Tiusaselle eron Kymenlaakson Liiton edustajainkokouksen edustajan sekä maakuntavaltuuston jäsenen tehtävästä.

Samalla uudeksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2018-2021 edustajainkokoukseen edustajaksi ja maakuntavaltuustoon jäseneksi on valittu Veijo Kilpeläinen.

Lisätietoja hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 865.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus saattaa päätöksen tiedoksi maakuntavaltuustolle.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

--------------------