29.3.2018 VATE 29.03.2018
KYMENLAAKSON TILANNEKUVA / MINISTERIÖIDEN KANSSA KÄYDYT SIMULOINTIHARJOITUKSET

Kokouksessa esitellään VM:n ja muutosjohtajan valmistelema Kymenlaakson tilannekuva.

Lisätietoja muutosjohtaja Jussi Lehtinen, gsm 0400 644 206.

Esitys, Muutosjohtaja

Merkitään tiedoksi ja todetaan, että koetalousarvion 2019 laadinnan yhteydessä tehdään linjauksia kustannusten hallintaan ja tuottavuuden parantamiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Päätös VATE I

Hyväksyttiin.

--------------------