29.3.2018 VATE 29.03.2018
VÄLIAIKAISHALLINNON JÄRJESTÄYTYMINEN KESÄLLÄ 2018 LAINSÄÄDÄNNÖN HYVÄKSYMISEN JÄLKEEN

Voimaanpanolakiesityksen (HE 15/2017) 6 §:n mukaisesti maakunnan väliaikainen valmistelutoimielin vastaa maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes maakuntavaltuusto on valittu ja maakuntahallitus on aloittanut toimintansa.

Maakunnan alueen maakunnan liiton, kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin, pelastuslaitoken, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja työ- ja elinkeinotoimiston on sovittava välittömästi tämän lain voimaantultua väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta. Valmistelutoimielimen jäsenet on valittava em. organisaatioiden viranhaltijoista, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. Maakunnan liitto johtaa sopimusneuvotteluja. Maakunnan liiton hallitus asettaa väliaikaisen valmistelutoimielimen neuvottelussa sovitun mukaisesti. Asettamisesta on ilmoitettava valtiovarainministeriölle.

Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvän Kymenlaakson väliaikaisen valmistelutoimielimen nimeämistä koskeva neuvottelukokous järjestettiin maakuntaliiton toimesta keskiviikkona 21.6.2017 maakuntatalolla. Maakuntahallitus hyväksyi neuvottelutuloksen kokouksessaan 21.8.2017. Kyseisen päätöksen jälkeen Jorma Haapasen henkilökohtaisena varajäsenenä toiminut varajäsen on vaihtunut hallintojohtaja Olli Vileniksi Matti Rupposen eläkkeelle siirtymisen johdosta.

Uudistukselle asetetun aikataulun mukaan eduskunta päättää maakunta- ja soteuudistuksesta kesäkuussa 2018. alueuudistus.fi/aikataulu

Muutosjohtaja tarkistaa vaten kokoukseen mennessä, tarvitaanko maakuntahallituksen uusi päätös väliaikaishallinnon valmistelutoimielimen asettamisesta.

Esitys, Muutosjohtaja

Merkitään tiedoksi. Kokouksessa keskustellaan alustavasta kesän kokousaikataulusta.

Päätös VATE I

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Maakuntahallitus päättää kesän aikatauluista.

--------------------------