29.3.2018 VATE 29.03.2018
LAKILUONNOKSIA ALUEIDEN KEHITTÄMISEEN JA KASVUPALVELUIHIN LIITTYVISTÄ PALVELUISTA

Lakiluonnos alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista on valmistelussa.  Uudistuksella siirretään tehtäviä tuleville maakunnille, selkeytetään palveluita ja lisätään niiden asiakaslähtöisyyttä. Tavoitteena on huolehtia siitä, että Suomen alueellinen kehittäminen ja kasvun aikaansaaminen perustuu valtion, maakuntien ja kuntien kumppanuuteen ja vuorovaikutukseen. Maakunnat kehittävät kasvunsa itse omien menestysreseptiensä avulla ja kasvu kumpuaa jokaisen alueen omista vahvuuksista.

Hallituksen esitys on tällä hetkellä laintarkastuksessa ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle huhtikuussa 2018.

http://tem.fi/aluekehittamis-ja-kasvupalvelulakiuudistus/-/document_library_display/MsCfJJsNWTmo/view/4281155

Kokonaisuuteen liittyvät mm. rekrytointi- ja osaamispalvelujen, kotouttamiseen edistämiseen ja rahoitusinstrumentteihin liittyvät lakimuutokset. Valmistelussa on kasvupalvelukokeilut mahdollistava lakia, jonka sisältönä esimerkiksi on mahdollisuus työllisyyspalveluprosessin ulkoistamiseen. Meneillään on myös allianssi-mallien kehittäminen.

Lisätietoja johtaja Satu M. Mäkelä, gsm 0400 332 256, joka selostaa asiaa kokouksessa.

Esitys, Muutosjohtaja

Kuullaan esittely ja merkitään tiedoksi.

Päätös VATE I

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

--------------------------