29.3.2018 VATE 29.03.2018
HALLINTOPÄÄTÖS / PALVELUNTUOTTAJAT

Hallintopäätös tulee olemaan maakunnan tärkeimpiä työvälineitä tuottajien ohjauksessa. Hallintopäätös sisältää yhteiset ehdot maakunnan eri palveluntuottajille.

Sopimus on tuottajakohtainen. Sote-keskusten ja suunhoidon yksiköiden pitää tehdä sopimus maakunnan kanssa. Sopimuksessa tuottajat sitoutuvat hallintopäätöksen mukaiseen toimintaan. Hallintopäätöksen pitää sisältää myös palvelukuvaukset tuottajia varten. 

Sote-uudistuksen kansallisessa valmistelussa laaditaan suuntaa antavaa ohjeistusta ja asiakirjamalleja maakuntien valmistelutyön tueksi. Asiakirjamallit liittyvät sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauteen. 

http://alueuudistus.fi/hallintopaatos-ja-sopimus

Hallintopäätös perustuu järjestäjän ja tuottajien kanssa käytyyn vuoropuheluun. Sen rinnalla käytettänee sopimusohjausta, verkosto-ohjausta ja markkinavuoropuhelua.

Esitys, Muutosjohtaja

Lähetetään valmisteltavaksi sote-projektiryhmälle ja talousryhmälle.

Päätös VATE I

Merkittiin tiedoksi.

------------------------