Hallitus 4 / 2018 16.04.2018
CPMR:N YLEISKOKOUKSET 2018 (MKH 16.4.2018)

Maakuntahallitus 19.3.2018:

Kymenlaakson Liitto on jäsenenä Euroopan perifeeristen merialueiden liitossa (Conference of Peripheral Maritime Regions, CPMR). Järjestö toimii maantieteellisten komissioiden kautta ja käsittelee pääteemoinaan EU:n koheesiopolitiikkaa, merialuepolitiikkaa ja saavutettavuuskysymyksiä. Kymenlaakso kuuluu CPMR:n Itämerikomissioon.

CPMR:n Itämerikomission yleiskokous järjestetään 15.-16.5.2018 Oulussa, Pohjois-Pohjanmaalla. Itämerikomission kokousten työkieli on englanti.

Suomalaisten jäsenalueiden sopiman rotaatioperiaatteen mukaan Kymenlaakso on saamassa varajäsenen paikan Itämerikomission hallitukseen (Executive Committee).

CPMR:n yleiskokous pidetään Madeiralla, Portugalissa 17.-19.10.2018. Yleiskokouksen työkieliä ovat pääasiassa englanti ja ranska.

Lisätietoja: Kansainvälisten asiain päällikkö Toni Vanhala gsm 040 512 3356.

Esitys:
Maakuntahallitus valitsee edustajansa CPMR:n Itämerikomission vuosikokoukseen 15.-16.5.2018 ja nimeää ehdokkaan Itämerikomission hallituksen varajäseneksi.

Maakuntahallitus valitsee edustajan CPMR:n 46. yleiskokoukseen 17.-19.10.2018.

Päätös:
Maakuntahallitus valitsi Harri Helmisen ja Kai Holmbergin edustajikseen CPMR:n Itämerikomission vuosikokoukseen 15.-16.5.2018.

Ehdokas varajäseneksi nimetään myöhemmin. Vesa Koskiaho esitti varajäseneksi Maija Lehtomäkeä.

Maakuntahallitus valitsi Harri Helmisen ja Jari Elomaan edustajikseen CPMR:n 46. yleiskokoukseen 17.-19.10.2018.

-----------------------

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus nimeää ehdokkaansa Itämerikomission hallituksen varajäseneksi.

Päätös Hallitus

Keskustelun kuluessa tehtiin useita ehdotuksia varajäsenen nimeämisestä.

Puheenjohtaja esitti suljetun lippuäänestyksen suorittamista. Ääntenlaskijoina toimivat Kaisa Spies ja Marjatta Nykänen. Suoritetussa suljetussa lippuäänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:

Sami Virtanen 6 ääntä

Maija Lehtomäki 5 ääntä

Pekka Korpivaara 2 ääntä

Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen jälkeen maakuntahallitus nimesi   Sami Virtasen ehdokkaakseen Itämerikomission hallituksen varajäseneksi.

----------------------------