Tarkastuslautakunta 3 / 2018 22.03.2018
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN
Esitys tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta tarkastaa ja hyväksyy tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös tarkastuslautakunta

Esityksen mukaisesti.