Tarkastuslautakunta 3 / 2018 22.03.2018
KYMENLAAKSON LIITON TILINPÄÄTÖS 2017 (TARLA 22.3.2018)

Maakuntahallitus on hyväksynyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen 19.2.2018 § 16. Tilinpäätös on luovutettu tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan käyttöön. Maakuntajohtaja Jaakko Mikkola, suunnittelujohtaja Frank Hering, kesäyliopiston rehtori Elina Ivakko, vs. aluekehitysjohtaja Riitta Kallström ja hallintopäällikkö Ulla Silmäri esittelivät tilinpäätöstä sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista tarkastuslautakunnalle edellisessä kokouksessa.

Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen.

Esitys tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta päättää

- lähettää tilintarkastuskertomuksen maakuntavaltuustolle tiedoksi.

- esittää maakuntavaltuustolle, että Kymenlaakson Liiton vuoden 2017 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017.

Päätös tarkastuslautakunta

Esityksen mukaisesti.