Tarkastuslautakunta 3 / 2018 22.03.2018
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys tarkastuslautakunta

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös tarkastuslautakunta

Todettiin.