Hallitus 3 / 2018 19.03.2018
ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) HANKEHAKU 2018

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut on Suomen hallituksen Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla -nimisen hankkeen toimenpide. Kymenlaakson Liitolla on AIKO -rahoitusta myönnettävissä hankkeisiin noin 240 000 euroa.

Hankehaku on avattu  ja hakemusten jättöaika päättyy 29.3.2018. Kymenlaakson AIKO-rahoitusta myönnetään älykkäisiin, nopeisiin ja joustaviin kokeiluihin, jotka liittyvät Kymenlaakso maakuntaohjelmaan, ennakoidun rakennemuuoksen varautumissuunnitelmaan ja älykkään erikoistumisen strategiaan. Erityisesti tuetaan ICT-alan uusia avauksia (digitaaliset sovellukset). Rahoitettavien hankkeiden valintakriteereitä ovat  elinkeinojen rakennemuutosten edistäminen ja alueen muutosjoustavuuden vahvistaminen, merkittävien kehittämisavausten tai kokeilujen käynnistymisen nopeuttaminen ja  kasvun, työllisyyden ja kansainvälistymisen vahvistaminen.

Lisätietoja: vs. aluekehitysjohtaja Riitta Kallström, gsm 050 368 3936.

Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus

Merkittiin tiedoksi.

-----------------------