Hallitus 3 / 2018 19.03.2018
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Koskiaho ja Käki. Seuraavina Lehtomäki ja Nykänen.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 23.3.2018.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa Koskiaho ja Jari Käki.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksen jälkeen ja asetetaan yleisesti nähtäville 24.3.2018.

-----------------------------