19.3.2018 maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä 19.03.2018
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Koskiaho ja Käki. Seuraavina Lehtomäki ja Nykänen.

Esitys OHRY

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 23.3.2018.

Päätös OHRY

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa Koskiaho ja Jari Käki.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksen jälkeen ja asetetaan yleisesti nähtäville 23.3.2018.

------------------------