19.3.2018 maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä 19.03.2018
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys OHRY

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös OHRY

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

-------------------------