Tarkastuslautakunta 2 / 2018 09.03.2018
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Esitys tarkastuslautakunta

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

Päätös tarkastuslautakunta

Esityksen mukaisesti.