Hallitus 3 / 2018 19.03.2018
POHJOISMAINEN SAARISTOYHTEISTYÖ

Pohjoismainen Saaristoyhteistyö (Skärgårdssamarbetet) kattaa maantieteellisesti Tukholman, Itä-Götanmaan, Södermanlandin ja Uppsalan läänin saaristo-osat, Ahvenanmaan sekä Varsinais-Suomen ja Uudenmaan saaristoalueet. Saaristoyhteistyön tehtävänä on toimia saaristoalueiden yleisenä yhteydenpito- ja yhteistyöelimenä, lähtökohtaisesti viranomaistaholla.

Pohjoismaiden ministerineuvosto on osarahoittanut Saaristoyhteistyötä vuodesta 1978. Vuonna 2018 vietetään siis 40-vuotisjuhlavuotta. Saaristoyhteistyön korkein päättävä elin on yhteistyöneuvosto jonka päätöksiä toimeenpanevat yhteistyöhallitus ja yhteistyöjohtaja. Yhteistyöneuvoston puheenjohtaja v. 2018 on maakuntajohtaja Kari Häkämies, Varsinais-Suomen liitto.

Pohjoismainen Saaristoyhteistyö panostaa erityisesti seuraaviin neljään osa-alueeseen:

- Edesauttaa kestävän talouden kehittämistä saaristossa (erityisesti tähtäämällä monitahoisiin elatusmahdollisuuksiin ja yritysten toimintaan).
- Edistää kestävää sosiaalista kehittämistä saaristossa (erityisesti tarkastelemalla palvelutasoja, luovat ja rakentavat ratkaisut sekä tiedotetaan nuorten tilanteesta saaristossa).
- Edistää ekologista ja kestävää kehitystä saaristossa (erityisesti merellinen ympäristö, pienten satamien kehittäminen, jäte- ja jätevesiasiat).
- Edesauttaa rajanylittäviä hankkeita (hankkeiden ja tapahtumien ideointi, rahoitus ja toteuttaminen).

Saaristoyhteistyön työkieli on ruotsi. Jäsenyyden hinta on n. 5 000 €/vuosi ja se vahvistetaan vuosittain neuvoston kokouksessa (tänä vuonna kokous pidetään 19.4.2018).

Lisätietoja: maakuntajohtaja Jaakko Mikkola gsm 040 548 0311.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus hyväksyy Kymenlaakson Liiton osallistumisen Pohjoismaiseen saaristoyhteistyöhön ja hyväksyy jäsenmaksun n. 5 000 € vuosittain.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Saaristossa toimivat ja saaristotoimikunnat kootaan yhteen ja esitellään mm. pohjoismaista yhteistyötä.

---------------------------