Hallitus 3 / 2018 19.03.2018
LAUSUNTOPYYNTÖ UUSIMAA-KAAVAN 2050 VALMISTELUAINEISTOSTA
Uudenmaan liitto pyytää lausunto Uusimaa-kaavan 2050 valmisteluaineistosta.
 
Valmisteluaineistoon kuuluvat Uudenmaan rakennekaavan luonnos (kaavakartta sekä merkinnät ja määräykset), Uusimaa-kaavan valmisteluaineiston selostus sekä  Uusimaa-kaavan taustaselvitykset. Valmisteluaineistoon voi tutustua Uudenmaan liiton verkkosivuilla www.uudenmaanliitto.fi/uusimaakaava.
 
Maakuntakaavan kokonaisuus tehdään ensi kertaa kaksiportaisena. Uusimaa-kaava 2050:n valmisteluaineiston keskeisen osan muodostavat ym. Uudenmaan rakennekaavan sekä valmisteluaineiston selostus. Varsinaiset seutujen kaavat laaditaan vuoden 2018 aikana, joten valmisteluaineistossa ei esitetä niistä kaavakarttoja tai muuta yksityiskohtaista aineistoa.
 
Lisätietoja: suunnittelujohtaja Frank Hering gsm 050 308 7290 ja maakuntakaavainsinööri Hanna Lampinen gsm 050 403 6198
Liite

Esityslistan liitteenä lausuntoehdotus.

Lausunto Uusimaakaavan 2050 luonnoksesta.pdf   (143kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus antaa liitteen mukaisen lausunnon.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

--------------------------